Natuur(lijk) vlees
van de Kudde van Terschelling

Smaakvol vlees van pure kwaliteit

Welkom op de website van De kudde van Terschelling. Graag laten wij u kennis maken met ons gemengde bedrijf dat enerzijds bestaat uit een grote kudde schapen, die in voorjaar en zomer de Waddendijk van Terschelling begrazen en anderzijds uit een kudde Herefordrunderen, die het gehele jaar door natuurgebied de Boschplaat en een gedeelte van de Grië op Terschelling begrazen.

Waar boer Wietse van Deelen in 2007 begon met twaalf Herefordkoeien, bestaat zijn kudde nu uit ruim dertig exemplaren, die bijna niet meer uit het Terschellingse landschap weg te denken zijn. De begrazing door deze imposante runderen gaat niet alleen de verruiging van het gebied tegen, maar levert uiteindelijk ook duurzaam, smaakvol en kwalitatief hoogstaand Boschplaatvlees op.

De schaapskudde bestaat uit ongeveer 350 dieren die de aan de Waddenzee grenzende dijk begrazen en die in die hoedanigheid regelmatig op vakantiefoto's van toeristen belanden. Zij houden het gras kort en sterk en leveren na verloop van tijd een eerlijk, puur en bijzonder smakelijk stukje lamsvlees op.

Natuurbegrazing

Aan de oostzijde van Terschelling ligt Europees Natuurreservaat de Boschplaat, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Dit uitgestrekte gebied omvat duinen, bos, kwelders en strand en er komen veel bijzondere planten- en vogelsoorten voor.

Boer Wietse pacht zo'n 150 hectare van dit natuurgebied en werkt al een aantal jaren samen met Staatsbosbeheer om de verruiging en vergrassing van dit gebied tegen te gaan. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde integrale begrazing, waarbij zowel een kleine kudde Hereford runderen als een aantal Konikpaarden het ... lees verder >

boschplaatvlees

Hereford runderen zijn uitermate geschikt voor het begrazen van ruige natuurgebieden en goed toegerust om onder alle weersomstandigheden buiten te kunnen vertoeven. De voeding die zij tot zich nemen bestaat uit de vezelrijke, ruwe grassoorten en kruiden die ter plaatse groeien en die zorgen voor een specifieke gebiedseigen smaak. De koeien worden niet bijgevoerd met gemanipuleerd veevoeder.

De kalveren worden buiten, temidden van de kudde geboren en krijgen de tijd om rustig te groeien, wat de smaak ten positieve beïnvloedt. De dieren zijn gezond en vrij van antibiotica, waardoor hun vlees puur, veilig en en rijk aan natuurlijke ... lees verder >

Over Ons

Samen met mijn gezin woon ik, Wietse van Deelen, op het mooie eiland Terschelling en hebben wij een gemengd veebedrijf, dat zowel uit een kleine kudde Hereford runderen als uit een grote kudde Swifterschapen bestaat.

Al sinds mijn jonge jaren was ik elke middag na schooltijd bij boer Inse Bonne jr. in het weiland temidden van zijn 40 melkkoeien te vinden en zo raakte ik besmet met het boerenvirus. Na het afronden van de middelbare school op Terschelling, heb ik een agrarische opleiding aan de M.A.S. in Sneek gedaan. ... lees verder >