De schapen

De Swifter
De schaapskudde van de Kudde van Terschelling bestaat momenteel uit zo’n 350 Swifter ooien, een sober ras dat in principe jaarrond buiten kan lopen, behalve tijdens het aflamseizoen in het voorjaar. Het ras is ontwikkeld door Universiteit Wageningen en ontstaan na kruising van de Texelaar met de Vlaming. Het kenmerkt zich door hoge vruchtbaarheid en melkgift en goede moedereigenschappen.

Dijkbegrazing
De ooien lammeren jaarlijks af, een proces dat doorgaans makkelijk verloopt. Na een korte stalperiode gaan de schapen en lammeren ‘de dijk op’, van West Terschelling tot Lies. Hier grazen ze van het voorjaar tot en met de herfst, ze houden voor het Wetterskip Fryslan het gras kort en de dijk gezond. Naast nuttig is dit ook een lust voor het oog, eilanders en toeristen genieten van de schapen en de vrolijke lammeren in het voorjaar.

Terschellinger lamsvlees
Wanneer de lammeren slachtrijp zijn, wordt een deel door de Keurslagerij Schaafsma op het eiland geslacht en verkocht als ‘Terschellinger Lamsvlees’ in de winkel en aan restaurants. Maar ook thuis ‘aan de wal’ kunt u blijven genieten van het Terschellinger Lamsvlees, want wij leveren vleespakketten in heel Nederland. Het is binnenkort ook mogelijk om op het eiland een lamsvleespakket te bestellen!

Heel veel lammetjes!

In maart en april worden de lammetjes geboren. De meeste schapen kunnen dit zonder hulp. Moeder en kroost worden een paar dagen apart in een hokje gezet om bij te komen en aan elkaar te wennen. Al na een week zijn ze sterk genoeg om naar buiten te gaan. Ooi en lam zullen elkaar altijd herkennen aan de geur en het gemekker.

Onze werknemers

Een kudde schapen verplaatsen kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we de hulp van Sam en Bess, onze twee Border Collies. Sam luistert naar Nederlandse commando's en Bess (meestal) naar Engelse. Ondanks dat Wietse ze wel eens achter het behang kan plakken, kunnen we niet zonder ze!

De wol

Vaak vragen mensen ons of we de schapen ook houden voor de wol. Elk jaar in het voorjaar worden de schapen geschoren. Zo kunnen ze tijdens de stalperiode en daarna in de zomer op de dijk hun warmte beter kwijt. Het scheren is een flinke klus! Helaas levert de wol tegenwoordig geen geld meer op. Eigenlijk is dat natuurlijk eeuwig zonde...

Winkelwagen