Keuzes

De wereld verandert. Het klimaat verandert. En soms moet je dan keuzes maken. Omdat je nog verder mee wil in de landbouwtransitie, en omdat veranderende omstandigheden je dwingen om aanpassingen te maken.

We hebben ervoor gekozen om een deel van de schapen te verkopen. Geen zorgen, de meesten blijven gewoon! Maar niet allemaal.

Waarom?

Naast schapen hebben we natuurlijk ook onze Herefords. Die gaan in het duingebied van Terschelling de verruiging en vergrassing van het gebied tegen en doen hun werk goed. Bijna een beetje té goed. Het gebied wordt armer (dat is ook de bedoeling). Helaas lijkt het er voor nu op dat er voorlopig geen mogelijkheden zijn tot uitbreiding van het gebied. We willen graag de huidige kudde in stand houden en minder schapen betekent iets meer uitwijkmogelijkheden voor de koeien.

Daarbij worden zomers droger en winters natter. Iets dat ook ons grote zorgen baart, en wat voor moeilijkheden zorgt op de dijk en bij de boeren in het land. In de droge maanden moeten de schapen vaak van de dijk, en in de herfst kunnen ze haast niet meer weiden omdat het land dan zwart wordt. We willen verder mee in de landbouwtransitie door nog verder te extensiveren, zodat we ook in moeilijkere omstandigheden onze dieren kunnen houden, zonder krachtvoer.

Maar geen zorgen, er zullen nog heel veel lammetjes geboren worden dit voorjaar. Daarnaast zijn er genoeg koeien die moeten kalven, is zeug Sien hoogstwaarschijnlijk weer drachtig en hebben we leuke plannen met de lammeren van De Zeekraal in Oosterend!

Ook interessant